เด็กนักเรียนคอร์สทำเว็บไซต์ สอนเด็กเขียนโปรแกรม จำนวน 8 คน และครูพิม ร่วมทำเว็บไซต์ www.sorndekcoding.com


1. ด.ช. อภิชพัฒน์ เต็มบุญศรัณย์ อายุ 12 ปี
2. ด.ช.พุทธิ แซ่ตั้ง อายุ 13 ปี
3. Nattawat Thanapholdumrongdet อายุ 11 ปี

รอข้อมูล……