คอร์สเขียนโปรแกรมภาษา Python

Kids Coding Python

คอร์สเขียนโปรแกรมภาษา Python

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8-17 ปี เรียนแบบผสมผสาน ระหว่างบล๊อก และ coding Python (เฉพาะนักเรียนที่เรียนจบคอร์สพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาแล้ว)
การเรียนแบบวีดีโอแบบเรียนสดตัวต่อตัวออนไลน์
วิธีเรียนดูวีดีโอบนเรียนบนเว็บไซต์ของโรงเรียน แล้วทำแบบฝึกหัดการบ้าน การบ้านมีทุกบทเรียน
เรียนวันเวลาไหนก็ได้ เรียนวันละกี่ครั้งก็ได้
– เรียนตัวต่อตัวกับครูสอนผ่านโปรแกรม Zoom และมีแบบฝึกหัดระหว่างการเรียน และอาจมีการบ้าน
เรียนตามตารางที่นัดหมายกับครูไว้
– สอนเฉพาะ 48 บทเรียนแรกเท่านั้น หลังจาก 48 บทเรียนจะเรียนเป็นรูปแบบวีดีโอ หรือ Self Learning เพราะนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้แบบ Python ได้แล้ว
อุปกรณ์– คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค, Macbook, Tablet, iPad อย่างใดอย่างหนึ่ง (สเป็คอุปกรณ์ไม่ต้องสูงมาก ขอเพียงเล่นอินเตอร์เน็ตได้ ดูหนังฟังเพลงได้ เพียงพอแล้ว)
– iPad ต้องมีคีบอร์ด Bluetooth และ Mouse Bluetooth เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรม
– คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค, Macbook, Tablet, iPad อย่างใดอย่างหนึ่ง(สเป็คอุปกรณ์ไม่ต้องสูงมาก ขอเพียงเล่นอินเตอร์เน็ตได้ ดูหนังฟังเพลงได้ เพียงพอแล้ว)
– ลงโปรแกรม Zoom ไว้ที่เครื่อง
– iPad ต้องมีคีบอร์ด Bluetooth และ Mouse Bluetooth เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรม
จำเป็นต้องมีIntenet , Account facebook สำหรับถามเรื่องเรียน ใช้เฟสบุ๊คผู้ปกครองหรือของนักเรียนเอง ก็ได้ค่ะInternet, Account facebook สำหรับถามเรื่องเรียน ใช้เฟสบุ๊คผู้ปกครองหรือของนักเรียนเอง ก็ได้ค่ะ
คลาสนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8-17 ปี ฟังภาษาไทยออก อ่านภาษาไทยพอได้ และเรียนจบคอร์สพื้นฐานการเรียนเขียนโปรแกรม หรือสามารถตอบคำถามเบื้องต้นของพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ครูถามได้ ก่อนลงเรียน Python– เด็กอายุ 8-17 ปี เรียนจบคอร์สพื้นฐานการเรียนเขียนโปรแกรม หรือสามารถตอบคำถามเบื้องต้นของพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ครูถามได้ ก่อนลงเรียน Python
– ครูสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เด็กที่พูดภาษาไทยไม่ได้ ฟังภาษาไทยไม่ออก สามารถเรียนได้
และเด็กที่ฟังภาษาไทยออก และอ่านไม่ได้ สามารถเรียนได้
– สอนเฉพาะ 48 บทเรียนแรกเท่านั้น หลังจาก 48 บทเรียนจะเรียนเป็นรูปแบบวีดีโอ หรือ Self Learning เพราะนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้แบบ Python ได้แล้ว
ไม่เคยเรียนเขียนโปรแกรมมาก่อนเรียนจบคอร์สพื้นฐานการเรียนเขียนโปรแกรมก่อน หรือสามารถตอบคำถามเบื้องต้นของพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ครูถามได้ ก่อนลงเรียน Pythonเรียนจบคอร์สพื้นฐานการเรียนเขียนโปรแกรมก่อน หรือสามารถตอบคำถามเบื้องต้นของพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ครูถามได้ ก่อนลงเรียน Python
ผู้ปกครองผู้ปกครองไม่ต้องนั่งเรียนกับนักเรียน เพราะมีครูคอยซัพพอร์ทตอบคำถามทุกวันตั้งแต่ 11.00 น. – 20.00 น. นอกเหนือจากเวลาสามารถทิ้งคำถามไว้ได้ ผู้ปกครองไม่ต้องนั่งเรียนกับนักเรียน เพราะนักเรียนสามารถถามคำถามกับคุณครูได้ตัวต่อตัวได้เลยในคลาสเรียน ระหว่างเรียนในคลาสตัวเอง
ระบบการเรียนแบบ Self Learning นักเรียนต้องฝึกเรียนด้วยตัวเอง และถามคำถามคุณครูด้วยตัวเองแบบ Self Learning นักเรียนต้องฝึกเรียนด้วยตัวเอง และถามคำถามคุณครูด้วยตัวเอง
ตารางเรียนเรียนวันเวลาไหนก็ได้ มีครูคอยซัพพอร์ทตอบคำถามทุกวันตั้งแต่ 11.00 น. – 20.00 น. นอกเหนือจากเวลาสามารถทิ้งคำถามไว้ได้ ตารางสอนสด สามารถเลือกได้ที่ครูว่าง ทั้งไทย และ อักกฤษ
ตารางสอนสด
ราคาปกติ12,000 บาท เรียนได้ 1 ปี 48 บทเรียน(ดูวีดีโอบนเรียน วนดูซ้ำได้ภายใน 1 ปี) คอร์ส Python มีทั้งหมด 144 บทเรียน หรือ 3 ปี เด็กหลายคนจบ 1 ปี ภายใน 3 เดือน ดังนั้นจัดสรรวันเวลาเรียนเองได้เลยค่ะ15,000 บาท เรียนได้ 10 ชั่วโมง (โดยปกติเรียนจบภายใน 30 ชั่วโมง เด็กบางคนอาจเรียนนานกว่า 10 ชั่วโมง)
ราคาพิเศษ*9,600 บาท เรียนได้ 1 ปี 48 บทเรียน(ดูวีดีโอบทเรียน วนดูซ้ำได้ภายใน 1 ปี)
คอร์ส Python มีทั้งหมด 144 บทเรียน หรือ 3 ปี เด็กหลายคนจบ 1 ปี ภายใน 3 เดือน ดังนั้นจัดสรรวันเวลาเรียนเองได้เลยค่ะ
10,900 บาท เรียนได้ 10 ชั่วโมง (โดยปกติเรียนจบภายใน 30 ชั่วโมง เด็กบางคนอาจเรียนนานกว่า 10 ชั่วโมง)
Certificateเรียนจบคอร์ส มี Certificate จากออสเตรเลียไม่ต่ำกว่า 5 ใบเรียนจบคอร์ส มี Certificate จากออสเตรเลียไม่ต่ำกว่า 5 ใบ
การต่อยอดเรียนเพื่อให้เด็กเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เป็น และสามารถสร้าง Project ของตัวเองเป็นได้เรียนเพื่อให้เด็กเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เป็น และสามารถสร้าง Project ของตัวเองเป็นได้
หมายเหตุไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆ สำหรับการเรียน
(เมื่อทำ Project ต้องใช้ คอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊ค หรือ Mac ทำเท่านั้น และลงโปรแกรมเพื่อทำ Project)
ต้องลงโปรแกรม Zoom ไว้สำหรับเรียนสดกับครู
(เมื่อทำ Project ต้องใช้ คอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊ค หรือ Mac ทำเท่านั้น และลงโปรแกรมเพื่อทำ Project)
วิธีสมัครเรียนติดต่อสอบถาม ติดต่อสอบถาม
review_sorndekcodingreview_sorndekcodingreview_sorndekcodingreview_sorndekcodingreview_sorndekcodingreview_sorndekcoding
คอร์สพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6-17 ปี เรียนผ่านการเล่นเกม ใช้บล๊อกลากวาง เพื่อให้เข้าใจ Logic พื้่นฐานการเขียนโปรแกรม

รายละเอียด
คอร์สเขียนโปรแกรมภาษา Python
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8-17 ปี เรียนแบบผสมผสาน ระหว่างบล๊อก และ coding Python (เฉพาะนักเรียนที่เรียนจบคอร์สพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาแล้ว)

รายละเอียด

คอร์สทำเว็บไซต์
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8-17 ปี เรียนแบบผสมผสาน ระหว่างบล๊อกและ coding HTML/CSS/JAVASCRIPT/SQL
คอร์ส Machine Learning
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 9-17 ปี เรียนผ่านการ training machine และ coding Python (สำหรับนักเรียนที่เรียนคอร์ส Python มาแล้วไม่ต่ำกว่า 80 บทเรียน)
คอร์สเขียนเกมและ Animation
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6-17 ปี เรียนผ่านการเล่นเกม และตัวการ์ตูน ด้วยภาษา SCRATCH เพื่อให้เด็กเข้าใจหลักการเขียนเกม และการ์ตูน


"เราเชื่อว่า ความสามารถของเด็กไทย ไม่เป็นรองชาติใดในโลก เราจึงทุ่มเทและผลักดัน เพื่อให้เด็กทุกคน กล้าคิด กล้าลงมือทำ และกล้าแสดงออกถึงความสามารถในรูปแบบของตัวเอง"

สอนเด็กเขียนโปรแกรม มุ่งมั่นและตั้งใจให้เด็กไทย สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี สร้าง Life Skills ที่เป็นวิชาชีพเพื่อความประสบความสำเร็จในชีวิต รวมถึงสร้าง Community ของเด็กยุคใหม่ ให้สามารถแลกเปลี่ยน หรือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงเป็นศูนย์รวมขนาดย่อมให้กับผู้ที่สนใจความรู้ใหม่ ๆ ได้ในยุคดิจิทัล

รูปแบบการเรียน

สอนเด็กเขียนโปรแกรม ดูแลและสอนองค์ความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมให้กับเด็กอายุ 6-17 ปี ปูพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมให้แน่น เพื่อนำไปต่อยอดกับองค์ความรู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคงไว้ซึ่งความสุขและแรงบันดาลใจของเด็กนักเรียน

1. Online Course  
พร้อมเรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์ ด้วยคอร์สเรียนรูปแบบวิดีโอ ดีไซน์เวลาเรียนเองได้ ง่าย สะดวก พร้อมครูและทีมงานคอยให้คำปรึกษาและตอบคำถาม 11.00-20.00 น. ทุกวัน
2. Private Class
ไขทุกปัญหา เจาะลึกทุกประเด็น ด้วยการเรียนสดออนไลน์ในรูปแบบตัวต่อตัว คลาสละ 1 ชั่วโมง เลือกวันเวลาเรียนได้ตามตาราง รวมทั้งมีครูผู้สอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
Organize class
3. Organization workshop 
คอร์สเรียนที่ออกแบบเฉพาะสำหรับองค์กร โรงเรียนหรือสถาบัน เพื่อสร้างผลลัพธ์ตามความต้องการ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและตัวผู้เรียน