กว่า 5 ปีมาแล้วที่ สอนเด็กเขียนโปรแกรม ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสอนเด็กอายุ 6-17 ปี เกือบ 2,000 คน ให้มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม โดยคงไว้ซึ่งจุดมุ่งหมายที่อยากเห็นเด็กไทยมีเส้นทางการดำเนินชีวิตแบบใหม่ ให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตอย่างมีความสุข

 

การเขียนโปรแกรม ถือเป็นก้าวใหม่ของระบบการศึกษาไทย ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกทักษะความคิดให้มีขั้นตอนและเหตุผล รวมถึงใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้ามามีส่วนร่วม ให้เด็กสามารถต่อยอดความรู้ได้ไว มีไหวพริบและปฏิภาณ ทั้งในวิชาเรียนและการใช้ชีวิต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและตัวเด็กเองที่จะสามารถนำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพและสร้างเป็นรายได้ในอนาคตสอนเด็กเขียนโปรแกรมใส่ใจทุกรายละเอียดของหลักสูตรการเรียน โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ในสายอาชีพโปรแกรมเมอร์กว่า 17 ปี ผ่านการร่วมงานกับบริษัทไทยและต่างประเทศ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้จากการลงมือทำจริงไม่ใช่แค่ในห้องเรียน

สอนเด็กเขียนโปรแกรม ดัดแปลงเนื้อหาการเรียนให้อยู่ในรูปของการเล่นเกม สร้างความสนุกสนาน ปูพื้นฐานกระตุ้นความจำและความสนใจ รวมทั้งลดความตึงเครียดด้วยการย่อยเนื้อหาที่ยาก ให้เป็นเรื่องง่าย เหมาะสมกับเด็กทุกวัยที่กำลังเริ่มต้น สร้างบททดสอบให้ผู้เรียนได้ร่วมเผชิญไปกับแก้ปัญหาที่สอดแทรกไปด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมหลากหลาย ทั้งยังมีองค์กรจากต่างประเทศให้การสนับสนุนและรับรองมากมาย อาทิ ออสเตรเลีย อเมริกา และเยอรมัน ทุกปี เราจะส่งเด็กที่มีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเปิดประสบการณ์ และส่งเสริมความรู้นอกห้องเรียน ให้เด็กได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและกล้าแสดงออกถึงความสามารถที่มี


ปัจจุบัน สอนเด็กเขียนโปรแกรม มีนักเรียนที่จบการศึกษาจากหลักสูตรและสามารถสร้างรายได้ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย รวมถึงมีหน้าใหม่อีกมากมายที่มีไฟอยากจะใช้ความสามารถของตัวเองในการทำงาน คิดนอกกรอบ และพร้อมเรียนรู้เส้นทางการดำเนินชีวิตใหม่ในแบบที่เลือกเอง พร้อมทีมงานและอาจารย์ที่คอยชี้แนะใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถลงมือทำได้จริง ประยุกต์ใช้ได้เป็น ไม่ลอยเคว้งเมื่อจบหลักสูตร