หลักสูตรและราคา

คอร์สพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6-17 ปี เรียนผ่านการเล่นเกม ใช้บล๊อกลากวาง เพื่อให้เข้าใจ Logic พื้่นฐานการเขียนโปรแกรม

คอร์สเขียนโปรแกรมภาษา Python

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8-17 ปี เรียนแบบผสมผสาน ระหว่างบล๊อก และ coding Python (เฉพาะนักเรียนที่เรียนจบคอร์สพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาแล้ว)

คอร์สทำเว็บไซต์

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8-17 ปี เรียนแบบผสมผสาน ระหว่างบล๊อกและ coding HTML/CSS/JAVASCRIPT/SQL
kid_code_microbit

คอร์สหุ่นยนต์ Micro:bit

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8-17 ปี เรียนผสมผสานระหว่างบล๊อก, Micro:bit และ Python (สำหรับนักเรียนที่เรียนคอร์ส Python มาแล้วไม่ต่ำกว่า 80 บทเรียน)
kid_code_machinelearning

คอร์ส Machine Learning

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 9-17 ปี เรียนผ่านการ training machine และ coding Python (สำหรับนักเรียนที่เรียนคอร์ส Python มาแล้วไม่ต่ำกว่า 80 บทเรียน)

คอร์สเขียนเกมและ Animation

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6-17 ปี เรียนผ่านการเล่นเกม และตัวการ์ตูน ด้วยภาษา SCRATCH เพื่อให้เด็กเข้าใจหลักการเขียนเกม และการ์ตูน

Showing all 8 results