10 อันดับ ภาษาโปรแกรมที่นายจ้างต้องการ ในปี 2023 นักพัฒนาโปรแกรมผู้ที่ต้องการก้าวไปข้างหน้าในอาชีพของตน มักต้องการเลือกภาษาโปรแกรมที่ไม่เพียงถูกใจตนเองเท่านั้น แต่ยังจะช่วยปูพื้นฐานสำหรับอาชีพที่มั่นคงในอนาคตด้วย ดังนั้น เป็นสาเหตุทำไมถึงแนะนำให้เรียนรู้และติดตามภาษาโปรแกรมที่มีความต้องการในตลาดจากผู้ว่าจ้างชั้นนำ ในรายงานล่าสุดที่เผยแพร่ในวันศุกร์ ผู้ให้บริการการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี เปิดเผยว่าภาษาโปรแกรมพัฒนา 10 อันดับแรกที่ผู้ว่าจ้างต้องการในผู้สมัครงาน เพื่อรวบรวมรายการนี้ Coding Dojo ได้ตรวจสอบโพสต์งานใน Indeed และ LinkedIn จากนั้นได้ประเมินดัชนีชุมชนโปรแกรมมิ่ง TIOBE เพื่อประเมินภาษาโปรแกรม 20 ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และเลือกภาษาโปรแกรม 10 ภาษาที่มีงานอยู่ในอันดับสูงสุด ตามการวิเคราะห์ข้อมูล นี่คือภาษาโปรแกรมที่ตลาดงานต้องการมากที่สุด 10 อันดับ ปี 2023: Python: 68,534 งาน (อันดับที่ 2 ในปี 2022) SQL: 57,971 งาน (อันดับที่ 3) Java: 57,236