คอร์ส HTML/CSS/Javascript/SQL48

48 lessons in course

คอร์สพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6-17 ปี เรียนผ่านการเล่นเกม ใช้บล๊อกลากวาง เพื่อให้เข้าใจ Logic พื้่นฐานการเขียนโปรแกรม

รายละเอียด
คอร์สเขียนโปรแกรมภาษา Python
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8-17 ปี เรียนแบบผสมผสาน ระหว่างบล๊อก และ coding Python (เฉพาะนักเรียนที่เรียนจบคอร์สพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาแล้ว)

รายละเอียด

คอร์สทำเว็บไซต์
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8-17 ปี เรียนแบบผสมผสาน ระหว่างบล๊อกและ coding HTML/CSS/JAVASCRIPT/SQL
คอร์ส Machine Learning
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 9-17 ปี เรียนผ่านการ training machine และ coding Python (สำหรับนักเรียนที่เรียนคอร์ส Python มาแล้วไม่ต่ำกว่า 80 บทเรียน)
คอร์สเขียนเกมและ Animation
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6-17 ปี เรียนผ่านการเล่นเกม และตัวการ์ตูน ด้วยภาษา SCRATCH เพื่อให้เด็กเข้าใจหลักการเขียนเกม และการ์ตูน


"เราเชื่อว่า ความสามารถของเด็กไทย ไม่เป็นรองชาติใดในโลก เราจึงทุ่มเทและผลักดัน เพื่อให้เด็กทุกคน กล้าคิด กล้าลงมือทำ และกล้าแสดงออกถึงความสามารถในรูปแบบของตัวเอง"

สอนเด็กเขียนโปรแกรม มุ่งมั่นและตั้งใจให้เด็กไทย สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี สร้าง Life Skills ที่เป็นวิชาชีพเพื่อความประสบความสำเร็จในชีวิต รวมถึงสร้าง Community ของเด็กยุคใหม่ ให้สามารถแลกเปลี่ยน หรือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงเป็นศูนย์รวมขนาดย่อมให้กับผู้ที่สนใจความรู้ใหม่ ๆ ได้ในยุคดิจิทัล

รูปแบบการเรียน

สอนเด็กเขียนโปรแกรม ดูแลและสอนองค์ความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมให้กับเด็กอายุ 6-17 ปี ปูพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมให้แน่น เพื่อนำไปต่อยอดกับองค์ความรู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคงไว้ซึ่งความสุขและแรงบันดาลใจของเด็กนักเรียน

1. Online Course  
พร้อมเรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์ ด้วยคอร์สเรียนรูปแบบวิดีโอ ดีไซน์เวลาเรียนเองได้ ง่าย สะดวก พร้อมครูและทีมงานคอยให้คำปรึกษาและตอบคำถาม 11.00-20.00 น. ทุกวัน
2. Private Class
ไขทุกปัญหา เจาะลึกทุกประเด็น ด้วยการเรียนสดออนไลน์ในรูปแบบตัวต่อตัว คลาสละ 1 ชั่วโมง เลือกวันเวลาเรียนได้ตามตาราง รวมทั้งมีครูผู้สอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
Organize class
3. Organization workshop 
คอร์สเรียนที่ออกแบบเฉพาะสำหรับองค์กร โรงเรียนหรือสถาบัน เพื่อสร้างผลลัพธ์ตามความต้องการ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและตัวผู้เรียน